Pesticider

Hvad er Pesticider ?

Pesticider en den gruppe af bekæmpelsesmidler, der bruges til at beskytte planter mod skadedyr, ukrudt og sygdomme. I haven vil det typisk være midler mod ukrudt og skadedyr. De fleste pesticider, der anvendes i haver anvendes også i landbrug og/eller gartneri.

De forskellige pesticider:

Et herbicid eller ukrudtsmiddel er et pesticid til bekæmpelse af ukrudt eller uønsket plantevækst. “Selektive ukrudtsmidler” dræber bestemte grupper af planter, mens de skåner de dyrkede planter. Nogle af disse midler virker ved, at de griber ind i ukrudtets vækst, og de er ofte plantehormoner.

Fungicid eller svampemiddel er gift til bekæmpelse af svampe. Det bruges bl.a. på fødevarer, landbrugsafgrøder og gavntømmer. Passende hygiejne, brug af resistente sorter eller gammelkendt viden om svampenes foretrukne nicher kan dog nedsætte behovet for at bruge disse midler til et absolut minimum.

Insekticid eller insektmiddel er gift til bekæmpelse af insekter. Insekticider omfatter også gift mod æg og larver. Det anvendes typisk på fødevarer, landbrugsafgrøder, prydplanter og gavntømmer.

Vil du vide mere om Pesticider, så kan du læse om det hos Miljøstyrelsens. www.mst.dk